Dansk Sexologforening afholder den 12. ordinære generalforsamling og indkalder hermed alle medlemmer!

Tid: Lørdag 02. marts 2019 kl. 12.00
OBS! Adresse ændring til: Sted:
Kvarterhuset Jemtelandsgade – ”Verdensrummet” 1.sal
Jemtelandsgade 3
2300 København S
Der er adgang med kørestol.

Program: 
Kl. 12.00 Velkommen
Kl. 12.30 Supervision v/Psykolog Peter Wittenburg
Kl. 15.30 Generalforsamling
Kl. 17.30 Middag / Konstituerende bestyrelsesmøde.
Kl. 19.30 Foredrag v/Psykoterapeut Jill Liv Nielsen
Kl. 21.00 Tak for i dag og oprydning
Kl. …      Vi tager en lille tur i byen! v/Anders Hage

Foreningen byder på eftermiddagskaffe/sødt/snack –  aftensmad og vin/vand/øl.

                         VIGTIGT: Der serveres ikke frokost, så sørg for at spise inden du kommer.

Tilmelding: Ønsker du at deltage i den gratis spisning skal du tilmelde dig til lars.juhl@sexogpar.dk

(Hvis du melder dig til spisning, men ikke møder op, vil vi opkræve 250,- til dækning af udgiften til maden)

Dagsordenen for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 4. Valg af revisor.
 5. Ændring af vedtægter
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Medlemskontingent for kontingentåret fastsættes.
 8. Valg af formand 
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 10.    Fokusområder for det kommende år i Dansk Sexologforening.
 11.   Eventuelt.

Ændring af vedtægter:

For at gøre det praktisk med Skypemøder og for samarbejdet med en bank, foreslår bestyrelsen ændring af §10.9 og §15.1

§10.9

Der udarbejdes et referat og en beslutningsprotokol efter bestyrelsesmøde, som henholdsvis godkendes og underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

                        Ændres til:

Der udarbejdes et referat og en beslutningsprotokol efter bestyrelsesmøde, som godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

§15.1

Foreningen tegnes af formanden og/eller kasserer samt et medlem af bestyrelsen i forening. Der kræves således altid minimum to medlemmer af bestyrelsen ved tegningsret.

                       Ændres til:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Valg af formand for en to-årig periode. Bestyrelsen stiller

Lars Juhl – er på valg og villig til genvalg

Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode. Kandidatlisten fra Bestyrelsen: 

Gitte Storm – er på valg og villig til genvalg

Marie Mose (før Oddershede) – er på valg og villig til genvalg

Carsten Kindberg – er udtrådt af bestyrelsen 13/1 2019 og Marie Mose, valgt som suppleant i 2018, er indtrådt i bestyrelsen.

Det kan du gøre nu:

Følg med på mails, og på vores hjemmeside, www.dansksexologforening.dk den næste tid, hvor du løbende kan finde mere information om generalforsamlingen. Derudover skal du overveje, om du kunne tænke dig at stille op til valg eller har forslag, du ønsker at få op på generalforsamlingen.

“Jeg vil gerne være med i bestyrelsesarbejdet!” 

– Skriv til Lars Juhl lars.juhl@sexogpar.dk  16/02 2019, at du ønsker at stille op til valg til bestyrelsen eller som formand, med en kort beskrivelse af dig og dine mærkesager for foreningen og sexologfaget + foto.

“Jeg har et forslag, jeg ønsker at få op på generalforsamlingen!”

– Skriv til Lars Juhl med dit forslag: Forslag til valg samt andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Foreningen i hænde senest 14 dage før mødet – dvs. Senest 16/02 2019

“Jeg ønsker at deltage i spisning i forbindelse med generalforsamlingen!”

– Skriv til Lars Juhl på lars.juhl@sexogpar.dk 

Sådan stemmer du: 

Jeg kommer naturligvis til generalforsamlingen!”

– så stemmer du på dagen.

“Jeg kan desværre ikke komme til generalforsamlingen!”

– Bare rolig, du kan afgive din stemme ved at give en fuldmagt med til din kollega, der deltager i generalforsamlingen – ELLER

– Du kan sende en mail, med dine stemmer, til valgformanden senest 01/03 2019 kl. 17.00. Navn og mail på valgformanden offentliggøres senere.

Kærlige hilsner
Lars Juhl
Formand, Dansk Sexologforening

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.