Dansk Sexologforening logo cover

Kære Medlem                                                                                                         

Dansk Sexologforening afholder den 11. ordinære generalforsamling og indkalder hermed alle medlemmer! En hygge dag hvor du gerne må tage en kollega med, som måske ikke er medlem af foreningen!

Tid: Lørdag 03. marts 2018 kl. 12.00
Sted: Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg (2. sal)

Program: 

Kl. 12.00 Velkommen
Kl. 12.30 Kollegial gruppesupervision
Kl. 14.00 Generalforsamling
Kl. 17.00 Middag  / konstituerende bestyrelsesmøde
Kl. 19.00 Foredrag med Carsten Holm *)
Kl. 21.00 Hygge & Networking
Kl. 22.00 Oprydning

*) Carsten Holm er MBA og Sexolog. Han kan fortælle hvordan han kombinere sin business med pleasure og kan forælle sin egen historie fra virksomhedsleder til at trække stikket og tage til Kina og genopbygge sig selv. En spænende og inspirerende historie. 

Foreningen byder på eftermiddagskaffe/sødt/snack –  aftensmad og vin/vand/øl.

OBS! Hvis du melder dig til spisning, men ikke møder op, vil vi opkræve 250,- til dækning af udgiften til maden.

VIGTIGT: Der serveres ikke frokost, så sørg for at spise inden du kommer.

 Dagsordenen for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 4. Valg af revisor.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Medlemskontingent for kontingentåret fastsættes.
 7. Valg af formand (hvert andet år). Udgår er først aktuelt i 2019
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 9. Fokusområder for det kommende år i Dansk Sexologforening.
 10. Eventuelt.

Bestyrelsesposter der er på valg i år: 

 • Per Lissau – ønsker ikke genvalg
 • Carsten Kindberg – modtager genvalg
 • Anders Hage – modtager genvalg
 • Lene Alexander – modtager genvalg
 • Sefika Kocak – ønsker ikke genvalg
 • John Haugaard – modtager genvalg som suppleant

Der skal vælges i alt 5 stk. bestyrelsespladser (2 årig) og 2 stk. suppleantpladser (1 årig). Bestyrelsens kandidatliste er vedlagt

Kimi Sand          – ønsker at modtage valg til bestyrelsen

Det skal du gøre nu:
Følg med på mails, og på vores hjemmeside, www.dansksexologforening.dk den næste tid, hvor du løbende kan finde mere information om generalforsamlingen. Derudover skal du overveje, om du kunne tænke dig at stille op til valg eller har forslag, du ønsker at få op på generalforsamlingen.

“Jeg vil gerne være med i bestyrelsesarbejdet!” 

– Skriv til Lars Juhl lars.juhl@sexogpar.dk  17/02 2018, at du ønsker at stille op til valg til bestyrelsen med en kort beskrivelse af dig og dine mærkesager for foreningen og sexologfaget + foto.

“Jeg har et forslag, jeg ønsker at få op på generalforsamlingen!”

– Skriv til Lars Juhl med dit forslag: Forslag til valg samt andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Foreningen i hænde senest 14 dage før mødet – dvs. Senest 17/02 2018.

 “Jeg ønsker at deltage i spisning i forbindelse med generalforsamlingen!”

– Skriv “Jeg spiser med” til Lars Juhl på lars.juhl@sexogpar.dk

 Sådan stemmer du: 

Jeg kommer naturligvis til generalforsamlingen!”
– så stemmer du på dagen.

“Jeg kan desværre ikke komme til generalforsamlingen!”

– Bare rolig, du kan afgive din stemme ved at give en fuldmagt med til din kollega, der deltager i generalforsamlingen – ELLER

– Du kan sende en mail, med dine stemmer, til valgformanden: Bernadette Grandjean, bernadette@terapibutikken.dk senest 01/03 2018 kl. 17.00

Kærlige hilsner

Bestyrelsen i dansk sexologforening 2018    Lars Juhl Formand,                          Dansk Sexologforening

One thought to “Indkaldelse generalforsamling 3.3.2018”

 • Lars Juhl

  Vi ser frem til at se rigtig mange medlemmer til Generalforsamling den 3/3 2018. Vær med til at præge din forening.

  Svar

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.