Certificering til berøringspædagog i metoden Taktil Stimulering

Bliv berøringspædagog i Danmark med denne kliniske dokumenterede uddannelse  

DATO: 29.3 – 2.4, opfølgning 10-11/5 eksamen 10-11/8 2023

(DATO: 4.9 – 8.9 opfølgning 11-12/10 eksamen 24-25/1 2024 Næste hold)

 Pris kr. 13.300, – pr. person

(hvis din arbejdsplads har 10 eller flere personer der ønsker uddannelsen, kan jeg komme ud på arbejdspladsen og forløbet kan tilrettes jeres sted).

Uddannelsen er for mennesker der arbejder med mennesker. Det kan f.eks. være Pædagoger, Social og sundhedspersonale, sygeplejersker, fysioterapeuter, sexologer, seksualvejledere, lærer, undervisere. I Sverige anvendes taktil stimulering blandt andet i børnehaver, specialskoler, dagcentre, fritidshjem, i genoptræningen, på sygehuse, hospice og på smerteklinikker. Ingen særlig uddannelse kræves, blot evnen til at lærer nyt.

I Danmark er Taktil Stimulering ikke så kendt endnu – men der er få uddannede “berøringspædagoger” på demensplejehjem, skoler, hospitaler, hospice, ældreplejen, pædagogiske områder, døgninstitutioner for psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn og voksne og freelance behandlere.

Følgende viden og færdigheder opnås i uddannelsesprocessen

Teoretisk del

 • Betydningen af berøring ifølge metoden Taktil stimulering
 • Berøring ud fra et holistisk menneskesyn
 • Etiske principper og retningslinjer
 • Huden og hjernens udvikling
 • Hudstruktur og funktion
 • Det taktile sind
 • De sensoriske receptorer
 • Hånden, som redskab
 • Andre sanseorganer og samspillet mellem sanserne
 • Berøring fra en neuropsykologisk og neurofysiologisk tilgang
 • Forskning om virkningen af berøring
 • Oxytocin systemet
 • Berøringsfølsomhed, taktile defensive reaktioner
 • Sanseforstyrrelser
 • Manglende berøring/hudsult
 • Betydningen af berøring for empatisk evne
 • Touch som tanketræning
 • Berøring som en del af sygeplejearbejdet
 • Berøring som metode i rehabilitering
 • Dokumentation og berøringsjournaler

Praktisk del

 • Praktiske øvelser i selv at give og modtage berøring
 • Struktur og kvalitet af berøringen
 • Behandling, introduktion og tilpasning af berøring
 • Afslapningsøvelser og koncentrationsøvelser
 • Egen kropsholdning
 • Udstyr
 • Olier, musik
 • Eget projektarbejde baseret på teoretisk viden og praktiske opgaver
 • Praktisk eksamen
 • Giv 10 taktil stimulering af hele kroppen
 • Modtag 7 taktil stimulering af hele kroppen

Certifikat

Eksamensbeviser modtages efter afslutning af den godkendte uddannelse

Pensum

I alt 132 timer fordelt på 9 kursusdage over ca. 15 uger

 • Fem indledende træningsdage (muligvis 3 + 2 dage)
 • To opfølgende træningsdage efter ca. Seks Uger
 • To sidste træningsdage efter ca. 15 uger

Uddannelsen afsluttes med teoretisk projektarbejde og praktisk eksamen

Forudgående viden

Ønskelig uddannelse eller erfaring fra sundhedspleje, pleje, men ikke et krav.

Lærer

Lene Alexander, Lærer godkendt af ”School of Touch” i metoden Taktil Stimulering.

%d bloggers like this: