Find sexolog og skoler

 

Røde markeringer er sexologer

Lilla markering er skoler / uddannelser

 


Er du medlem af Dansk Sexologforening har du mulighed for at være på dette kort. Send en mail til info@dansksexologforening.dk med alle relevante oplysninger.

Hvorfor vælge en sexolog fra Dansk sexologforening?

Titlen “Sexolog” er ikke beskyttet, og kan nøgternt set bruges af alle der har lyst. Nå du vælger et medlem fra Dansk sexologforening, er det din sikkerhed for at terapeuten rent faktisk har modtaget undervisning at være sexolog + en række andre fordele som du kan læse her.

Dine fordele ved at vælge en sexolog fra Dansk sexologforening

 

  1. Kvalitetssikring
   Sexologer fra Dansk Sexologforening har gennemgået en uddannelse, som sikrer, at de har viden og kompetencer til at hjælpe klienter med seksuelle spørgsmål og problemer.

  1. Etisk regelsæt
   Medlemmer af Dansk Sexologforening er forpligtet til at overholde et etisk regelsæt, der sikrer, at de arbejder professionelt, fortroligt og med respekt for klientens integritet.

  1. Løbende uddannelse
   Sexologer i foreningen deltager i efteruddannelse og faglige arrangementer, hvilket sikrer, at deres viden og metoder er opdaterede og baseret på den nyeste forskning inden for feltet.

  1. Netværk og samarbejde
   Ved at vælge en sexolog fra Dansk Sexologforening får du adgang til et bredt netværk af professionelle, der kan trække på hinandens erfaring og ekspertise for at tilbyde den bedste hjælp til klienten.

  1. Klageadgang
   Skulle der opstå problemer med en sexolog fra foreningen, kan klienten indgive en klage til foreningen, der vil behandle sagen og eventuelt følge op med sanktioner overfor sexologen.

  1. Tryghed og tillid
   At vælge en sexolog fra Dansk Sexologforening betyder, at du kan have tillid til, at du modtager professionel og kompetent hjælp fra en person, der er underlagt et fælles fagligt og etisk regelsæt.

  1. Synlighed og anerkendelse
   En sexolog fra Dansk Sexologforening er en del af et fællesskab, der arbejder for at højne fagets anseelse og gøre sexologi mere synligt og tilgængeligt for alle.

  1. Supervision
   Medlemmer af Dansk Sexologforening tilbydes regelmæssig supervision, hvilket sikrer, at deres arbejde bliver evalueret og reflekteret over af en erfaren kollega eller supervisor. Supervision er en vigtig del af den professionelle udvikling og hjælper sexologer med at forbedre deres praksis, identificere udfordringer og finde nye måder at arbejde på, så de bedst muligt kan hjælpe deres klienter.