Generalforsamling 2021

Dansk Sexologforening afholder den 14. ordinære generalforsamling og indkalder hermed alle medlemmer!

Alle medlemmer har fået tilsendt indkaldelse med zoom-link og bilag på deres mail.

Tid:                     Lørdag 06. marts 2021 kl. 10.00

Sted:                   On-line på Zoom. Grundet de ekstraordinære omstændigheder i forbindelse med Covid-19!

Program: 

Kl. 10.00 Tjek ind og velkommen

Kl. 10.15 Generalforsamling

Kl. 12.00 Tak for i dag

Kl. 12.05 Konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse

Tilmelding: Er ikke nødvendig men skriv gerne til lars.juhl@sexogpar.dk så vi ved hvor mange vi kan forvente i “systemet” 

Dagsordenen for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
  4. Valg af revisor.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Ændringer i Etiske retningslinjer
  7. Medlemskontingent for kontingent-året fastsættes. 
  8. Valg af formand
  9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
  10. Eventuelt.

Kærlige hilsner

Bestyrelsen

Lars Juhl

Formand, Dansk Sexologforening

lars.juhl@sexogpar.dk

%d bloggers like this: