Generalforsamling 2023

Dansk Sexologforening afholder den 16. ordinære generalforsamling og indkalder hermed alle medlemmer!

Tid:           Lørdag 04. marts 2023 kl. 13.00

Sted:         Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg. Indgang fra stueetagen, gården

Program: 

Kl. 13.00 Velkommen

Kl. 13.10 Gruppesupervision

Kl. 15.30 Generalforsamling

Kl. 17.30 Let middag / Konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse

Kl. 18.30 Foredrag

Kl. 20.00 Tak for i dag fælles oprydning

Foreningen byder på eftermiddagskaffe/sødt/snack – en let aftensmad og vin/vand/øl.

Tilmelding: Ønsker du at deltage i den gratis spisning skal du tilmelde dig her: TILMELDING til Generalforsamling 2023

(Hvis du melder dig til spisning, men ikke møder op, vil vi opkræve 150,- til dækning af udgiften til maden)

Dagsordenen for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse
  4. Medlemskontingent for kontingentåret fastsættes på grundlag af fremlagt budget.
  5. Valg af formand
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Ad 4) Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår:

Uændret kontingent 90,-/måned og 45,-/måned for sexologstuderende

Ad 5) Valg af formand for en toårig periode. Bestyrelsen stiller følgende kandidater:

Lars Juhl – er villig til genvalg

Ad 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode. Bestyrelsen stiller følgende kandidater:

Loise Joye Karlsson – er villig til genvalg

Lene Alexander – er villig til genvalg

Auraliiv Sommer – er villig til valg – (Har været suppleant i det forgangne efterår)

Marie Mose – er villig til valg som suppleant (et årrig periode)

Ad. 7) Valg af Revisor

Som revisor for en et-årig periode foreslås Marianne Lyngby – der er villig til genvalg

Det kan du gøre nu:

Følg med på mails, og på vores hjemmeside og Facebook.

Derudover skal du overveje, om du kunne tænke dig at stille op til valg eller har forslag, du ønsker at få op på generalforsamlingen.

“Jeg vil gerne være med i bestyrelsesarbejdet!” 

– Skriv til Lars Juhl lars.juhl@sexogpar.dk  senest 18/02 2023, at du ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, med en kort beskrivelse af dig og dine mærkesager for foreningen og sexologfaget + foto.

“Jeg har et forslag, jeg ønsker at få op på generalforsamlingen!”

– Skriv til Lars Juhl med dit forslag: Forslag til valg samt andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Foreningen i hænde senest 14 dage før mødet – dvs. Senest 18/02 2023

%d bloggers like this: